Fra
VELFÆRDSSTAT
TIL
OVERVÅGNINGSSTAT

Bedre beslutninger, større indsigt, mere effektiv sagsbehandling, lavere omkostninger, gladere borgere. Det burde være konsekvenser af den omsiggribende digitalisering af offentlig sagsbehandling som vi ser for øjeblikket – primært drevet af investeringer i kunstig intelligens.

Men går vi for langt? Eller for hurtigt frem? Og kan vi gøre skade på grundlæggende værdier og rettigheder hvis ikke vi passer på?

Denne bog rejser debatten om en digitalisering, der allerede har slået nogle alarmerende skæverter.

Men den handler også om en offentlig sektor, der med sine prædiktive modeller og ønske om at løse problemer, inden de overhovedet er opstået, frister grænsen mellem velfærd og overvågning.

Og om en offentlig sektor, der nu ikke bare betragter sine borgere som individer, men også måler dem i forhold til hinanden. Vi taler om en snigende revolution af forholdet mellem stat og borger.

Så hvad gør politikere, embedsfolk og borgere? Hvordan bygger vi en forståelsesramme, så offentlige ledere bedre kan tage beslutninger, når begreber som automatisering og prædiktive algoritmer rammer. Og hvordan skal vi tænke, når vi bliver lovet bedre, billigere og mere borgervenlig sagsbehandling, men til gengæld på bekostning af den menneskelige intuition som måske forsvinder med sagsbehandleren af kød og blod.

Bogen giver en række perspektiver og eksempler på situationer hvor vi skal være specielt påpasselige og åbner for diskussionen af, hvordan den offentlige sektor bør navigere i en verden af algoritmiske fristelser.
Med bidrag af Michael Jarlner, Kim Escherich, Birgitte Arent Eiriksson, Helene Friis Ratner, Marya Akhtar, Mikkel Flyverbom, Frederik Schade, Hanne Motzfeldt, Klavs Birkholm

“Fra velfærdsstat til overvågningsstat’ er pligtlæsning for politikere og embedsfolk, der arbejder med digitalisering i den offentlige sektor. Hvorfor? Fordi digitaliseringen bliver en af de vigtigste politiske kampzoner i fremtiden og kommer til at få afgørende betydning for, hvordan vores fremtidige samfund skal se ud.”
5 hjerter: Denne bog burde være pligtlæsning for politikere og embedsfolk
Kristian Andersen, Politiken
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

“Arbejder du med digitale teknologier i den offentlige sektor, eller er du bare perifært interesseret i debatten om teknologi og samfund, så er dette muligvis den vigtigste bog at have liggende på skrivebordet lige nu.”
Vigtig bog løfter sløret for skyggesiderne af den offentlige sektors besættelse af digitalisering
Peter Svarre, Altinget
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

“Fra velfærdsstat til overvågningsstat er sådan en bog, som kaster dig midt ind i en aktuel diskussion (…) og giver dig masser af stof til eftertanke. I flere retninger.”
Influencerstaten kommer. Nudger den demokratiet væk?
Job Lund, Kommunikationsforum

“Antologi om digitaliseringens faldgruber er pligtlæsning for offentligt ansatte.”
Styrelsen for digital fornuft
Markus Bernsen, Weekendavisen

FOREDRAG & EVENTS

Få debatten på scenen

Michael Jarlner og Kim Escherich taler meget gerne på konferencer og debatmøder om bogen og digitalisering generelt. Vi kan optræde som et team i traditionelt præsentationsformat eller på mere interaktiv vis, eller vi kan optræde hver for sig.

Vi kan fortælle om bogen, de væsentligste konklusioner, om digitalisering generelt og Kim har yderligere som speciale at facilitere dataetiske dilemmaspil for grupper på 10-1.000 deltagere.

Kontakt os på hej@big-mother.dk hvis du vil høre mere.

Foredrag: Fra Velfærdsstat til Overvågningsstat

Historien om, hvordan den offentlige sektor ved hjælp af kunstig intelligens og algoritmer, stilfærdigt og uden offentlig debat er ved at omdanne sig til et overvågningsregime som på sigt kan true demokrati og menneskerettigheder. Hvad sker der, hvilke teknologier er i spil, hvorfor forandrer udviklingen forholdet mellem borger og stat samt hvorfor er det vigtigt, at vi forstår udviklingen. Foredraget giver en tankevækkende indsigt i, hvilket skråplan vi er på og hvorfor vi som borgere skal bygge et digitalt beredskab for at forstå hvad der sker i vores samfund. Typisk suppleres foredraget med et etisk dilemmaspil hvor deltagerne får mulighed for at opleve de etiske dilemmaer på egen krop.

Dataetisk Dilemmaspil

Dilemmaspil er en af de mest effektive måder at få mennesker til at forstå etiske og moralske konsekvenser af teknologi. Typisk er dilemmaspillene kombineret med foredrag som introducerer deltagerne for en række teknologier, brugsscenarier og etiske aspekter som på forskellig vis er udfordrende og kræver tænkning som går ud over gængs proces- og regelsætning i organisationer.
Dilemmaspillene bygger på et bredt tankesæt som involverer dannelsesaspekter, humanistisk tænkning, højskoletraditioner og naturligvis en rejse ned i teknologier og konsekvenser. En væsentlig dimension er dialog mellem deltagerne og processen indeholder adskillige samtale-, diskussions- og debatstartere som engagerer publikum.
Målet er, at få deltagerne til at udvikle en grundlæggende dannelse og forståelse for teknologietiske problemstillinger. Da etik handler om situationer hvor der ikke er klare svar og regler, men hvor der skal bruges reflektion, diskussion og mediation, har dilemmaspillet en ganske bevidsthedsudvidende effekt.
Og husk, at teknologietik kun sjældent handler om teknologi, men i stedet om, hvordan mennesker udnytter selvsamme. Derfor er teknologien i realiteten sekundær, mens forståelsen af intensioner, bevæggrunde og meneskelig etik er af større vigtighed. Det er jo mennesker som bruger teknologi til at udføre en menneskelig ambition.
Dilemmaspil med forudgående præsentationer gennemføres typisk på 1,5-2 timer.

Læs mere om dilemmaspil og se eksempler på https://escherich.biz/dilemmaspil/ 

Arrangementer

Debatmøder og boglancering

9. marts kl. 15:30-17:30 (Afholdt)
Big Mother: Fra velfærdsstat til overvågningsstat
AAU, Københavns Sydhavn, A.C. Meyers Vænge 15

Digitale teknologier har i løbet af kun 25 år vendt op og ned på vores hverdag. Vi kalder teknologierne ’smarte’, fordi de kan spare en masse manuelle arbejdsopgaver – ofte kan de ligefrem automatisere hele processer.

Men de digitale ’løsninger’ kommer med en pris, som næsten altid overses, fordi der ikke som i den gamle verden er tale om en købspris, men en brugspris, der i mange tilfælde forbliver skjult. Vi køber bekvemmelighed og betaler med vores frihed.

Overvågningskapitalismen handler ikke, som mange måske tror, om at modtage en masse uønskede reklamer, fordi Big Tech kan se, hvad vi interesserer os for. Overvågningskapitalismen handler om, at de digitale teknologier anvendes til at bestemme vores handlinger, at fratage os en række valgmuligheder, der anses for uhensigtsmæssige. Overvågningsstaten ’puffer’ og ’nudger’ os i retning af det, der anses for det rigtige. Hvis overvågningskapitalismen er Big Brother, er overvågningsstaten Big Mother.

I den nye bog, Fra Velfærdsstat til Overvågningsstat undersøger ni forfattere de socialpolitiske, de retlige og de politiske aspekter af denne forvandling.

Mød nogle af dem. Kom til præsentationen. Og deltag i debatten!

Program

15.30: Velkomst ved Tom Børsen
15.40: Præsentation af bogens idé. Kim Escherich
16.10: Digitalisering og demokrati. Klavs Birkholm
16.40: Åben debat, modereret af Line Palle Andersen og Tom Børsen.
17.10: Arrangørerne byder på et glas.

Arrangementet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, TeknoAntropologi og tænketanken TeknoEtik.

Arrangementet er åbent for alle

10. marts kl. 15:00 (Afholdt)
Boglancering: Fra velfærdsstat til overvågningsstat
CBS, København

I den nye bog ”Fra Velfærdsstat til Overvågningsstat – Algoritmernes magt i den offentlige forvaltning” rejser Michael Jarlner og Kim Escherich i samarbejde med en række førende eksperter nye spørgsmål om konsekvenserne af offentlig digitalisering for retssikkerheden, grundlæggende værdier og borgervelfærd i nutidens og fremtidens Danmark.

Hvad sker der eksempelvis, når det offentlige ved brug af prædiktive modeller søger at løse problemer, før de overhovedet opstår? Når fokus på individet erstattes profileringer, der måler og evaluerer alle medlemmer af befolkningen i forhold til hinanden? Samt når statsapparatet påtager sig rollen som ”influencer” og målrettet forsøger at påvirke bestemte befolkningsgrupper i retning af mere ”tilpasset” adfærd?

I anledning af bogens udgivelse inviterer CBS’ Digital Transformations Platform til oplæg og debatmøde om fremtidens digitaliserede offentlige sektor. Forfatterne Michael Jarlner og Kim Escherich vil præsentere bogen og give deres bud på, hvorfor diskussionen er relevant for dansk politik netop nu. Tre af bogens bidragsydere – Helene Ratner, Mikkel Flyverbom og Frederik Schade – giver derpå deres egne perspektiver på implikationerne ved offentlige digitalisering. Derefter åbner vi op for debat med Sune Lehmann Jørgensen, professor fra DTU, de fremmødte og mødets værter.

Vi glæder os til at se jer!

9. februar kl. 17:30 (Afholdt)
Fra velfærdsstat til overvågningsstat
DJØF, København

Digitalisering og anvendelse af kunstig intelligens er i kraftig vækst i den offentlige sektor og har allerede ændret den måde, som den offentlige sektor yder service og velfærd på.

Der er ingen tvivl om, at vi er ved at træde ind i en fremtid, hvor offentlige vurderinger og beslutninger ikke kun foretages af professionelle, men også i høj grad understøttes af algoritmer og kunstig intelligens.

Senest har regeringen, KL og Danske Regioner taget initiativ til en række signaturprojekter, der støtter afprøvning af nye teknologier i den offentlige sektor. Argumentet er effektivisering og forbedret sagsbehandling, men digitaliseringen har også en lunefuld skyggeside.

Big data kan måske nok hjælpe os til en bedre velfærdsstat, men hvad med de demokratiske og etiske udfordringer, når omfattende indsamling, behandling og deling af data i den offentlige sektor medfører intens overvågning af borgerne, anvendes til at fremkomme med forudsigelser om borgernes liv og ikke mindst træffe afgørelser med direkte retsvirkning for borgerne?

Danmark er et af de førende lande inden for offentlig digitalisering – blot ikke, når det handler om åbenhed om, hvordan vi bruger teknologi til beslutningsstøtte.

Så hvem laver den faglige vurdering og træffer beslutningen i fremtiden?

Kom med til et arrangement med fokus på den stigende digitalisering i den offentlige sektor. Mød eksperter, offentlige ansatte, journalister og politiker. Og du har undervejs rig lejlighed til at blande dig i debatterne på arrangementet.